Tacerea

tacerea

Proverb

citat

Despre bun-simț

Despre bun simt