Formule manierate de adresare

Regulile de etichetă și formulele de adresare erau odată extrem de formale. După mijlocul secolului douăzeci însă, eticheta în mare parte, a devenit mai puțin formală. Totuși, câteva reguli au rămas valabile și astăzi, iar altele s-au adaptat zilelor noastre.

Formule generale de adresare pentru femei

 • în comunicarea formală: dacă nu cunoaștem nici vârsta nici starea civilă a persoanei este elegant să ne adresăm cu apelativul doamnă urmat de numele de familie.  Chiar dacă nu este căsătorită, femeia nu trebuie să corecteze greșeala.
 • în comunicarea informală: fetelor sub 18 ani ne vom adresa cu apelativul domnișoară.

De evitat:

 • Nu întrebăm o persoană, pe care tocmai am cunoscut-o, cum preferă să i se adreseze, doamnă sau domnișoară. 
 • Nu ne vom adresa unei femei necăsătorite trecută de 30-40 de ani cu apelativul domnișoară.

formule de adresare

 Formule de adresare valabile în comunicarea verbală

 • Când ne adresăm unei persoane pe care nu o cunoaștem sau atunci când ne aflăm într-un mediu profesional vom folosi termenii:

Domnule / Doamnă +numele de familie

 • Este greșită formula următoare: Doamnă Maria, Domnule Andrei. Prin folosirea termenului Domnule/Doamnă subliniem  respectul față de acea persoană și automat indică un anumit grad de formalism. Folosirea numelui mic se face numai în cazul în care ne este permisă tutuirea dar, niciodată nu vom face asocierea domnule/doamnă + prenume.
 • Atunci când ne adresăm unei persoane cu care comunicăm datorită profesiei acesteia:

 Domnule doctor, Domnule inginer, domnule avocat.

Rețineți!

Conform Despremaniere.ro:

Chiar dacă ne adresăm unei femei, denumirea profesiei va fi folosită tot la masculin: Doamnă doctor, Doamnă inginer, Doamnă primar.

 • Subalternii se adresează superiorilor folosind funcția și nu numele.

Exemplu: Directorului îi vom spune Domnule director, nu Domnule Ionescu.

 • Dacă relațiile sunt mai puțin formale ne putem adresa și cu numele mic.

Formule de adresare în cazul unei adunări

Într-o ocazie oficială folosim formula:

Stimaţi invitaţi,

Doamnelor şi domnilor,

Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor.

 • Către colegi/colaboratori:

 Dragi colegi,

Dragi colaboratori,

Rețineți!

În cazul în care, la eveniment iau parte oaspeţi foarte importanţi aceștia vor avea prioritate.Vor fi numiți în ordinea importanţei apoi ne vom adresa către restul invitaților.

 Domnule primar, domnule director, doamnelor şi domnilor.

Formule de adresare valabile în comunicarea scrisă

formule de adresare in scris

Iată cele mai întâlnite cazuri:

 • Când scriem o cerere sau un e-mail către o persoană care deține o poziție într-o anumită organizație ne vom adresa cu Domnule/Doamnă președinte, Domnule/Doamnă director urmat de numele întreg.

De exemplu: Domnului Profesor Mihai Popescu – Director ASIG S.A.

 • Unui funcționar al cărui nume nu îl cunoaștem sau unui serviciu din cadrul unei instituții ne adresăm denumind funcţia acestuia sau serviciul. Această indicaţie poate fi scrisă şi la sfârşitul adresei interioare cu două rânduri mai jos, precedată de cuvintele:

         În atenţia Directorului General / Serviciului Import – Export

 • Unei instituţii, firme, ne putem adresa menţionând doar numele acesteia după care adăugăm adresa.

Rețineți!

În formulele de adresare și de politețe, domnule, doamnă și domnișoară nu se prescurtează. De asemenea, ele se scriu cu majusculă.

Ghid de adresare atunci când scriem o scrisoare

Formal:            Domnul Andrei Popescu și Doamna Elena Bălcescu

                             Doamna Maria Popescu și Domnul Andrei Popescu

Incorect:         Doamna și Domnul Andrei Popescu

Informal:        Maria și Andrei Popescu

                            Andrei  și Maria Popescu

Căsătoriți:      Domnul Andrei Popescu și Doamna Maria Popescu

Necăsătoriți (locuiesc împreună): Domnul Dan Antonescu și Doamna Elena Bălcescu (pe cât posibil pe un singur rând)

Funcția mai mare decât a partenerului:

Dr. Andrei Popescu și Doamna Maria Popescu

Dr. Maria Popescu și Domnul Andrei Popescu

Aceeași funcție:  Dr. Popescu

Formule de politețe în cazul corespondenței administrative:

 • de început: Vă rog să primiți…, Primiți expresia…, Primiți asigurarea…
 • de încheiere: Cu stimă, Cu respect, Cu cele mai bune sentimente, Cu respectuos devotament, Cu aleasă considerație, Cu cele mai alese salutări.

Notă.

 • Se scriu fără punct abrevierile care păstrează litera finală a cuvântului – dna, dnei (doamna, doamnei), dl (domnul), dlui (domnului) şi dlor (domnilor), acestea putând fi scrise şi cu literă mare.
 • Se folosesc abrevieri pentru titlurile academice și didactice precum:  academician – acad. şi universitare – profesor (Prof.), conferenţiar, (conf.), doctor (dr.), doctorand (drd.), asistent universitar (asist. univ.), profesor universitar (prof.univ.). Aceste titluri nu apar cu forma de feminin.
 • Nu se prescurtează cuvinte precum: lector, preparator (grade didactice  universitare) sau sociolog, psiholog (profesii).
 • Profesiile care se pot prescurta sunt: arhitect (arh.), preot (pr.), economist (ec.), inginer (ing.).

Formule de adresare Familiei Regale a României

Atât în adresarea verbală cât și în cea scrisă, formulele de adresare sunt Majestății Voastre, pentru Majestatea Voastră, al Majestății Voastre.

În scris, vom menționa pe plic astfel:

 • În scrisorile adresate Regelui:  „Majestății Sale Regelui Mihai I al României”
 • În scrisorile adresate Reginei:  „Majestății Sale Regina Ana a României”
 • În scrisorile adresate Principesei Moștenitoare Margareta: „Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare a României”
 • În scrisorile adresate Principelui Radu: „Alteței Sale Regale Principele Radu al României”
 • Pentru Principesele Elena, Irina, Sofia si Maria: „Alteței Sale Regale Principesa Elena/Irina/Sofia/Maria a României”
 • Pentru Principele Nicolae: „Alteței Sale Regale Principele Nicolae al României”.

La începutul scrisorii, formula de adresare directă este:

 • pentru Rege: formula de început o poate repeta pe cea de pe plic, iar în textul scrisorii vom folosi „Sire”
 • pentru Regină: „Majestatea Voastră” sau „Majestate”
 • pentru Principesa Moștenitoare Margareta, Principelui Radu, Principesele Elena, Irina, Sofia si Maria și pentru Principele Nicolae: „Alteța Regală” sau „Alteța Voastră Regală”.
De asemenea, pentru Principesa Moștenitoare, Principese și Principi, va fi evitată formula „dumneavoastră” și folosite formele: „al Alteței Voastre Regale”, „pentru Alteța Voastră Regală” etc. Numai în scris, se poate folosi în loc de „Majestățile Lor” formula „MMLL”, în loc de „Alteța Sa Regală”, formula „ASR” și în loc de „Altețele Lor Regale”, formula „AALLRR”.

 Formule de adresare a militarilor

În relaţiile dintre ei, militarii sunt obligaţi să respecte regulile de politeţe militară. Militarii se adresează unul altuia, astfel: comandantul sau superiorul în grad, subordonatului sau inferiorului în grad, cu „Dumneavoastră” sau „Dumneata”, iar subordonatul sau inferiorul în grad comandantului sau superiorului în grad şi egali în grad, cu „Dumneavoastră”.
Când un militar se adresează altui militar îşi spune gradul şi numele fără a-şi specifica arma sau titlul ştiinţific. Când se adresează subordonaţilor şi inferiorilor în grad, în probleme de serviciu, comandanţii şi superiorii în grad îi numesc pe cei dintâi după grad şi nume sau numai după grad, eventual, adăugând înaintea gradului cuvântul „Domnule/Doamnă/Domnişoară”

Când se adresează comandanţilor sau superiorilor în grad, subordonaţii sau inferiorii în grad adăugă înaintea gradului cuvântul „Domnule/Doamnă/Domnişoară”. Atunci când sunt mai multe cadre militare sau la adunarea acestora, comandantul sau superiorul în grad foloseşte formula: „Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri”

Când un militar doreşte să se adreseze altui militar în prezenţa unui comandant sau superior în grad, salută, apoi cere permisiunea acestuia astfel: „Domnule/Doamnă/Domnişoară… gradul, vă rog să îmi permiteţi să mă adresez domnului/doamnei/domnişoarei… gradul, numele ”Sursa 

Formulele de adresare față de reprezentanții Bisericii:

 • „Unei  călugărițe: maică (numele) ori Cuvioasă maică. Dacă este stareță ne putem adresa cu formula Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioasă Maică sau Maică Stareță; Preacuvioasă maică este potrivit și pentru o maică în vârstă;
 • Unui preot de mir: Preacucernice Părinte, sau simplu, Părinte;
 • Unui ieromonah sau monah:  Părinte, Cuvioase Părinte, Preacuvioase Părinte; iar în cazul că este și stareț: Preacuvioșia Voastră, Preacuvioase Părinte Stareț sau Părinte Stareț;
 • Unui episcop, episcop vicar ori arhiereu vicar: Preasfinția Voastră sau Preasfințite Părinte Episcop;
 • Unui arhiepiscop sau mitropolit: Înaltpreasfinția Voastră sau Părinte Arhiepiscop;
 • Unui mitropolit: Înaltpreasfinția Voastră sau Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit;
 • Patriarhului nostru: Preafericite Părinte Patriarh ori Preafericirea Voastră.” Sursă
Sursa foto
Bibliografie:
Publicitate

18 gânduri despre &8222;Formule manierate de adresare&8221;

 1. De altfel, se mai vorbește despre bunele maniere, dar din păcate nu sunt urmate. Deși mie mi se pare ceva normal și chiar politicos, arâtând un grad de educație adecvată. Însă, să fiu sinceră am întâlnit profesor universitar, care se uita a mine ca la ușa din grajd, când mi-am predat proiectul la master, cu abrevierea de ing. Sunt inginer, mă rog.
  Ceea ce nu am știu era că: sunt doamnă inginer… sună interesant. Și, că după abrevierile de la dna și dl nu se pun puncte. Oricum, mersi mult. Îi de folos un blog deasemenea. 😉

 2. Ați scris așa: „Sunt frecvent folosite abrevieri pentru titlurile academice – academician – acad. şi universitare – profesor, conferenţiar, doctor – prof., conf., dr., ultima abreviere – dr. se scrie cu punct prin tradiţie.”. Să înțeleg că abrevierile prof și conf pot fi scrise și făra „punct” la final? In cazul gradelor militare care sunt regulile? Si aș mai fi interesat cum abordăm aceste reguli în comunicarea pe internet într-un site / forum cu „pretenții” ca să zic așa cănd folosim formule de adresare pentru femei.
  Foarte bun articolul! Mulțumesc!

   1. Dragă Mihaela,
    Îmi pare rău să te contrazic, însă aceste abrevieri nu se scriu fără punct… mă refer la prof. şi conf. Titlurile academice abreviate sunt urmate întotdeauna de punct.

   2. Mulțumesc pentru observație. Am actualizat articolul. După o cercetare mai amănunțită referitoare la lista abrevierilor am considerat că este necesar să prezint o imagine clară asupra acestui subiect.
    Paragraful „Sunt frecvent folosite abrevieri pentru titlurile academice – academician – acad., şi universitare – profesor, conferenţiar, doctor – prof., conf., dr., ultima abreviere – dr. se scrie cu punct prin tradiţie.” aparține doamnei prof. univ. Irina Condrea, iar sursa originală se găsește aici: http://www.timpul.md/articol/abrevieri-curente-17620.html

 3. http://www.timpul.md/articol/abrevieri-curente-17620.html – sursa nu este cumva din Republica Moldova? La data publicări articolului, 12 Noiembrie 2010, limba oficiala era „limba moldovenească”, „limba română” fiind adoptată ca limbă oficială abia la sfârșitul anului 2013. De aceea stau și mă întreb: precizările din articol sunt pentru „limba moldovenească” sau pentru „limba română”?

 4. Stimate Editorialist. Va felicit ptr articol. Ar fi minunat si benefic ptr intreaga societate daca ati incerca sa va adresati „faimoasei” Academii Romane, in sensul elaborarii, cu titlu obligatoriu, a unor norme de exprimare si adresare, in special in mass media si spatiul virtual (on-line). Renuntarea la cele mai alementare norme de exprimare si adresare, de multe ori chiar incurajarea folosirii, pe scara din ce in ce mai larga, a unor formule colocviale-de cartier la radio, tv, diverse emisiuni de divertisment, adresarea directa pe nume si referirile facute la persoanele publice fara formulele obligatorii de politete: doamna, domnule, domnisoara, nu fac decit sa contribuie cu succes la degradarea sociala si intelectuala a natiunii noastre.

 5. Citez de la partea care este de evitat: „Nu ne vom adresa unei femei necăsătorite trecută de 30-40 de ani cu apelativul domnișoară”. In aceasta situatie cum ne vom adresa?

  1. Nu este corect sa incepem un email cu „Buna ziua” si nici adresarea „domnul Florin” nu este recomandat.
   Puteti utiliza formula de adresare „Draga/Stimate domnule” urmat de numele de familie.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s